Når det er lockdown på alvor.

Det er driv i fortellingene, og karakterene er troverdige. Som leser lurer du på hvordan det går med med både føll og avkom hos dyr såvel som hos mennesker. Det er interessant hvordan Lunde beskriver thakienes instinkter, hierarkier og omsorgsevne, og samtidig hvor vanskelig det samme kan være for menneskene. For eksempel nærhet og følelser til partner eller barn.

Det er spesielt å lese om fortellingen som er lagt til Norge, særlig i denne koronatid. Her snakker vi lockdown på alvor. Butikkene og apotekene er stengt. Ikke bare stengt, de finnes ikke folk der lenger. Strømmen har gått, folk forlater hus og hjem, og vandrer mot nord. Vandrerne som de kalles, har slettes ikke allitid edle hensikter, for de er sultne.

Du skjønner du leser en god bok når du skamsvir middagen..

Przewalskis hester er en slik bok. En bok om thakier, de mongolske villhestene, om både dyr og menneskers livsvilkår.

Tre gode fortellinger nøstes opp i tre ulike tidslinjer. Dette grepet har Maja Lunde også brukt i de to foregående bøkene; Bienes historie og Blå, den mye omtalte klimakvartetten. Fjerde bok har ikke kommet ut enda.

Det som er interessant i denne boka er hvordan vi blir kjent med thakiene en helt spesiell dyrart. Om hierarkiet, omsorgen og livsgrunnlaget for disse dyrene. Samtidig ser vi vår egen art, homo sapiens og våre livsstrukturer, gjennom bokens hovedkarakterer. Det er vanskelig med nærhet og følelser. Det er vanskelig å forstå sine nærmeste. Dette kommer særlig frem i historien om Karin og hennes sønn.

Men hva gjør det med oss når livsgrunnlaget rammes, grunnet klima, global warming. Hva gjør du som mor for å bytte til deg litt mat, til din eneste datter? Hva må til for å få en dvask torsk, eller et stykke kjøtt? Hva gjør du når du må ta livet av husdyra fordi høyet er råttent? Hva gjør du når du må partere dyra, salte og tørke kjøttet, og legge i lake?Fryseren virker ikke..

Det er uhyggelig, selv om uhyggen kanskje er mer dempet her enn i Biene og Blå, men det er håp. Heldigvis.

Les den!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s